Selvkontroll i poker

Det fins mange spillere som i stor grad spiller bra, men som svikter i slutten av spillet på grunn av mentale vanskeligheter. Disse dreier seg ofte om svakheter i form av selvkontroll. Det er viktig å forstå seg selv og kjenne sine reaksjoner under spillets løp.

Nødvendigheten for selvkontroll er en viktig og avgjørende del av spillerens samlede resultater. Når en spiller er på tilt, reagerer han på en eller flere bad beats på en måte som påvirker negativt spillet sitt. Det er veldig vanskelig å ikke bli følelsesmessig i poker, spesielt når du får mye flaks med kortene.

Spillere som er på tilt blir gjenkjent ved at de spiller flere hender enn normalt, og de spiller mer uvørent. De ønsker også ofte mer handling i spillet, for at de kan komme inn i situasjoner der pottene er tvunget opp slik at de kan vinne mye på en gang.

Denne spillemåten gir avkall på kontinuitet og er et skritt inn i farlig territorium.
Det er vanskelig for en spiller å slutte å spille når han føler seg frustrert på grunn av det som skjedde tidligere i spillet, men det optimale er selvsagt å være i stand til å slutte å spille når du befinner deg på tilt. Det er viktig å forebygge denne tilstanden og det innebærer å forstå mekanismene bak den.

Det er naturlig for mennesker å reagere på diverse situasjoner. I poker er det ideelt å handle uten følelser innblandet, i tillegg til å kontrollere temperamentet sitt. Det er viktig å ha full selvkontroll. Hvis du blir opphetet av følelser risikere du å miste kontrollen og tap av kontrollen gjør at du ødelegger spillet ditt. En god måte å holde følelsene i sjakk på er å rasjonalisere situasjonen i stedet for å føle situasjonen.

De viktigste tingene i poker er at du spiller ditt beste spill så ofte som mulig, og slutter å spille et dårligt spill så fort som mulig. Alt avhenger av din evne til å forbli fokusert og disiplinert ved å kontrollere irritasjonen din.

Poker1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*