Post Tagged with: "Selvkontroll"

Selvkontroll i poker

Gamble Strategi, Online Tips December 23, 2013 at

Det fins mange spillere som i stor grad spiller bra, men som svikter i slutten av spillet på grunn av mentale vanskeligheter. Disse dreier seg ofte om svakheter i form av selvkontroll. Det er viktig å forstå seg selv og …